Tamvps.xyz

web chuyên chia sẽ kiến thức, phần mềm, phần cứng, công nghệ, máy tính

Thủ thuật

Cách Fix lỗi credssp RDP trên win 10

Fix lỗi này rất đơn giản.
Cách 1:
Các bạn tải file bên dưới về chạy dưới quyền admin là Ok

Tải file fix lỗi về: https://drive.google.com/file/d/1lE3e5nSQ1hAWHnn1pbWGFp3OzyIDq96U/view?usp=sharing

Cách 2: Mở CMD với quyền administrator & chạy lênh dưới :

reg add “HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\CredSSP\Parameters” /f /v AllowEncryptionOracle /t REG_DWORD /d 2

LEAVE A RESPONSE

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *